T O P

ฮ่องกง​ ยึดได้อีกแล้ว “เฮโรอีน” ส่งจากไทย ซุกในเป้าซ้อมเตะมวย

ประเทศฮ่องกง ยึดได้อีกแล้ว ผงขาว ส่งจากไทย ซุกในเป้าฝึกเตะมวยวันที่ 31 มกราคม ศุลกากร ประเทศฮ่องกง เผยแพร่ข่าวสารการยึดผงขาว น้ำหนักราว 1.5 โล ที่สนามบินนานาประเทศประเทศฮ่องกง ตอนวันที่ 22 มกราคมศุลกากรประเทศฮ่องกงศุลกากรตรวจตราผลิตภัณฑ์ทางอากาศที่แสดงเป็น เครื่องแต่งตัว จากเมืองไทยมาถึงประเทศฮ่องกง ข้าราชการศุลกากรเจอผงขาวอัดแท่ง น้ำหนักราว 1.5 กก. ซุกซ่อนด้านในเป้าฝึกเตะมวย 4 อัน คดีอยู่ระหว่างการสืบสวนดังนี้ ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับยาอันตรายของประเทศฮ่องกง กิจการค้ายาอันตรายนับว่าเป็นความผิดพลาดรุนแรง ซึ่งถ้าหากว่าถูกวินิจฉัยมีความผิด โทษสูงสุดเป็นปรับ 5 ล้านดอลลาร์ประเทศฮ่องกง (ราว 22 ล้านบาท) รวมทั้งติดตะรางตลอดชีพข่าวสารที่เกี่ยวเนื่อง: ประเทศฮ่องกง ยึดผงขาว 30 กิโล ส่งมาจากเมืองไทย ซุกในกระป๋องบิสกิต 80 ใบ ประเไทยทศฮ่องกงยึดได้อีก ผงขาว มาจากไทย 21 ล้านบาท คราวนี้แอบซ่อนใน เป้าฝึกเตะมวย ประเทศฮ่องกง ยึดไอซ์เหลว 7.8 กิโลกรัม ส่งมาจากไทย ในขวดยาสระผม ค่า 20 ล้านบาท แป้งอีกแล้ว! ประเทศฮ่องกงยึด ผงขาว ซุกกระป๋องผลไม้จาก ไทย ค่า 125 ล้านบาท

ฮ่องกง​ ยึดได้อีกแล้ว “เฮโรอีน” ส่งจากไทย ซุกในเป้าซ้อมเตะมวย

ประเทศฮ่องกง ยึดได้อีกแล้ว ผงขาว ส่งจากไทย ซุกในเป้าฝึกซ้อมเตะมวยวันที่ 31 เดือนมกราคม ศุลกากร ประเทศฮ่องกง เผยแพร่ข่าวสารการยึดผงขาว น้ำหนักราว 1.5 กก. ที่สนามบินนานาประเทศประเทศฮ่องกง ตอนวันที่ 22 มกราคมศุลกากรประเทศฮ่องกงศุลกากรสำรวจผลิตภัณฑ์ทางอากาศที่แสดงเป็น เครื่องแต่งหน้า จากเมืองไทยมาถึงประเทศฮ่องกง ข้าราชการศุลกากรเจอผงขาวอัดแท่ง น้ำหนักราว 1.5 กก. ซุกซ่อนข้างในเป้าฝึกซ้อมเตะมวย 4 อัน คดีอยู่ระหว่างการสอบปากคำดังนี้ ภายใต้ข้อบังคับกล่าวถึงยาอันตรายของประเทศฮ่องกง การค้าขายยาอันตรายนับว่าเป็นข้อผิดพลาดรุนแรง ซึ่งถ้าหากว่าถูกวินิจฉัยมีความผิด โทษสูงสุดเป็นปรับ 5 ล้านดอลลาร์ประเทศฮ่องกง (ราว 22 ล้านบาท)ฮ่องกง และก็ติดคุกตลอดชีพข่าวสารที่เกี่ยวพัน: ประเทศฮ่องกง ยึดผงขาว 30 กิโล ส่งมาจากเมืองไทย ซุกในกระป๋องบิสกิต 80 ใบ ประเทศฮ่องกงยึดได้อีก ผงขาว มาจากไทย 21 ล้านบาท คราวนี้แอบซ่อนใน เป้าฝึกเตะมวย ประเทศฮ่องกง ยึดไอซ์เหลว 7.8 กิโลกรัม ส่งมาจากไทย ในขวดยาสระผม ราคา 20 ล้านบาท แป้งอีกแล้ว! ประเทศฮ่องกงยึด ผงขาว ซุกกระป๋องผลไม้จาก ไทย ราคา 125 ล้านบาท

ฮ่องกง​ ยึดได้อีกแล้ว “เฮโรอีน” ส่งจากไทย ซุกในเป้าซ้อมเตะมวย

ประเทศฮ่องกง ยึดได้อีกแล้ว ผงขาว ส่งจากไทย ซุกในเป้าฝึกเตะมวยวันที่ 31 มกราคม ศุลกากร ประเทศฮ่องกง เผยแพร่ข่าวสารการยึดผงขาว น้ำหนักราว 1.5 โล ที่สนามบินนานาประเทศประเทศฮ่องกง ตอนวันที่ 22 มกราคมศุลกากรประเทศฮ่องกงศุลกากรพิจารณาผไทยลิตภัณฑ์ทางอากาศที่แสดงเป็น เครื่องแต่งหน้า จากเมืองไทยมาถึงประเทศฮ่องกง ข้าราชการศุลกากรเจอผงขาวอัดแท่ง น้ำหนักราว 1.5 กก. ซุกซ่อนด้านในเป้าฝึกซ้อมเตะมวย 4 อัน คดีอยู่ระหว่างการไต่สวนดังนี้ ภายใต้ข้อบังคับกล่าวถึงยาอันตรายของประเทศฮ่องกง กิจการค้ายาอันตรายนับว่าเป็นข้อผิดพลาดรุนแรง ถ้าหากว่าถูกวินิจฉัยมีความผิด โทษสูงสุดเป็นปรับ 5 ล้านดอลลาร์ประเทศฮ่องกง (ราว 22 ล้านบาท) แล้วก็ติดคุกชั่วชีวิตข่าวสารที่เกี่ยวเนื่อง: ประเทศฮ่องกง ยึดผงขาว 30 โล ส่งมาจากเมืองไทย ซุกในกระป๋องบิสกิต 80 ใบ ประเทศฮ่องกงยึดได้อีก ผงขาว มาจากไทย 21 ล้านบาท คราวนี้หลบซ่อนใน เป้าฝึกเตะมวย ประเทศฮ่องกง ยึดไอซ์เหลว 7.8 กิโลกรัม ส่งมาจากไทย ในขวดยาสระผม ค่า 20 ล้านบาท แป้งอีกแล้ว! ประเทศฮ่องกงยึด ผงขาว ซุกกระป๋องผลไม้จาก ไทย ราคา 125 ล้านบาท

ฮ่องกง​ ยึดได้อีกแล้ว “เฮโรอีน” ส่งจากไทย ซุกในเป้าซ้อมเตะมวย

ประเทศฮ่องกง ยึดได้อีกแล้ว ผงขาว ส่งจากไทย ซุกในเป้าฝึกซ้อมเตะมวยวฮ่องกงันที่ 31 มกราคม ศุลกากร ประเทศฮ่องกง เผยแพร่ข่าวสารการยึดผงขาว น้ำหนักราว 1.5 โล ที่สนามบินนานาประเทศประเทศฮ่องกง ตอนวันที่ 22 เดือนมกราคมศุลกากรประเทศฮ่องกงศุลกากรตรวจทานผลิตภัณฑ์ทางอากาศที่แสดงเป็น เครื่องแต่งหน้า จากเมืองไทยมาถึงประเทศฮ่องกง ข้าราชการศุลกากรเจอผงขาวอัดแท่ง น้ำหนักราว 1.5 โล ซุกซ่อนด้านในเป้าฝึกเตะมวย 4 อัน คดีอยู่ระหว่างการสอบปากคำดังนี้ ภายใต้ข้อบังคับกล่าวถึงยาอันตรายของประเทศฮ่องกง การค้าขายยาอันตรายนับว่าเป็นข้อผิดพลาดรุนแรง ซึ่งถ้าหากว่าถูกวินิจฉัยมีความผิด โทษสูงสุดเป็นปรับ 5 ล้านดอลลาร์ประเทศฮ่องกง (ราว 22 ล้านบาท) รวมทั้งติดคุกตลอดชาติข่าวสารที่เกี่ยว: ประเทศฮ่องกง ยึดผงขาว 30 กิโล ส่งมาจากเมืองไทย ซุกในกระป๋องบิสกิต 80 ใบ ประเทศฮ่องกงยึดได้อีก ผงขาว มาจากไทย 21 ล้านบาท คราวนี้หลบซ่อนใน เป้าฝึกซ้อมเตะมวย ประเทศฮ่องกง ยึดไอซ์เหลว 7.8 กิโลกรัม ส่งมาจากไทย ในขวดยาสระผม ราคา 20 ล้านบาท แป้งอีกแล้ว! ประเทศฮ่องกงยึด ผงขาว ซุกกระป๋องผลไม้จาก ไทย ค่า 125 ล้านบาท

ฮ่องกง​ ยึดได้อีกแล้ว “เฮโรอีน” ส่งจากไทย ซุกในเป้าซ้อมเตะมวย

ประเทศฮ่องกง ยึดได้อีกแล้ว ผงขาว ส่งจากไทย ซุกในเป้าฝึกเตะมวยวันที่ 31 เดือนมกราคม ศุลกากร ประเทศฮ่องกง เผยแพร่ข่าวสารการยึดผงขาว น้ำหนักราว 1.5 กก. ที่สนามบินนานาประเทศประเทศฮ่องกง ช่วงวันที่ 22 เดือนมกราคมศุลกากรประเทศฮ่องกงศุลกากรตรวจดูผลิตภัณฑ์ทางอากาศที่แสดงเป็น เครื่องแต่งหน้า จากเมืองไทยมาถึงประเทศฮ่องกง ข้าราชการศุลกากรเจอผงขาวอัดแท่ง น้ำหนักราว 1.5 โล ซุกซ่อนข้างในเป้าฝึกเตะมวย 4 อัน คดีอยู่ระหว่างการสอบปากคำดังนี้ ภายใต้ข้อบังคับกล่าวถึงยาอันตรายของประเทศฮ่องกง กิจการค้ายาอันตรายนับว่าเป็นความผิดพลาดรุนแรง ซึ่งถ้าหากว่าถูกวินิจฉัยมีความผิด โทษสูงสุดเป็นปรับ 5 ล้านดอลลาร์ประเทศฮ่องกง (ราว 22 ล้านบาท) และก็ติดคุกชั่วชีวิตข่าวสารที่เกี่ยว: ประเทศฮ่องกง ยึดผงขาว 30 กิโล ส่งมาจากเมืองไทย ซุกในกรไทยะป๋องบิสกิต 80 ใบ ประเทศฮ่องกงยึดได้อีก ผงขาว มาจากไทย 21 ล้านบาท คราวนี้หลบซ่อนใน เป้าฝึกซ้อมเตะมวย ประเทศฮ่องกง ยึดไอซ์เหลว 7.8 กิโลกรัม ส่งมาจากไทย ในขวดยาสระผม ราคา 20 ล้านบาท แป้งอีกแล้ว! ประเทศฮ่องกงยึด ผงขาว ซุกกระป๋องผลไม้จาก ไทย ค่า 125 ล้านบาท

ฮ่องกง​ ยึดได้อีกแล้ว “เฮโรอีน” ส่งจากไทย ซุกในเป้าซ้อมเตะมวย

ประเทศฮ่องกง ยึดได้อีกแล้ว ผงขาว ส่งจากไทย ซุกในเป้าฝึกซ้อมเตะมวยวันที่ 31 เดือนมกราคม ศุลกากร ประเทศฮ่องกง เผยแพร่ข่าวสารการยึดผงขาว น้ำหนักราว 1.5 โล ที่สนามบินนานาประเทศประเทศฮ่องกง ตอนวันที่ 22 มกราคมศุลกากรประเทศฮ่องกงศุลกากรตรวจทานผลิตภัณฑ์ทางอากาศที่แสดงเป็น เครื่องแต่งหน้า เป้าซ้อมเตะมวยจากเมืองไทยมาถึงประเทศฮ่องกง ข้าราชการศุลกากรเจอผงขาวอัดแท่ง น้ำหนักราว 1.5 โล ซุกซ่อนข้างในเป้าฝึกเตะมวย 4 อัน คดีอยู่ระหว่างการสืบสวนดังนี้ ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับยาอันตรายของประเทศฮ่องกง การค้าขายยาอันตรายนับว่าเป็นความผิดพลาดรุนแรง ซึ่งถ้าหากว่าถูกวินิจฉัยมีความผิด โทษสูงสุดเป็นปรับ 5 ล้านดอลลาร์ประเทศฮ่องกง (ราว 22 ล้านบาท) แล้วก็ติดตะรางทั้งชีวิตข่าวสารที่เกี่ยวโยง: ประเทศฮ่องกง ยึดผงขาว 30 กก. ส่งมาจากเมืองไทย ซุกในกระป๋องบิสกิต 80 ใบ ประเทศฮ่องกงยึดได้อีก ผงขาว มาจากไทย 21 ล้านบาท คราวนี้แอบซ่อนใน เป้าฝึกเตะมวย ประเทศฮ่องกง ยึดไอซ์เหลว 7.8 กิโลกรัม ส่งมาจากไทย ในขวดยาสระผม ราคา 20 ล้านบาท แป้งอีกแล้ว! ประเทศฮ่องกงยึด ผงขาว ซุกกระป๋องผลไม้จาก ไทย ราคา 125 ล้านบาท

ฮ่องกง​ ยึดได้อีกแล้ว “เฮโรอีน” ส่งจากไทย ซุกในเป้าซ้อมเตะมวย

ประเทศฮ่องกง ยึดได้อีกแล้ว ผงขาว ส่งจากไทย ซุกในเป้าฝึกซ้อมเตะมวยวันที่ 31 เดือนมกราคม ศุลกากร ประเทศฮ่องกง เผยแพร่ข่าวสารการยึดผงขาว น้ำหนักราว 1.5 กก. ที่สนามบินนานาประเทศประเทศฮ่องกง ตอนวันที่ 22 เดือนมกราคมศุลกากรประเทศฮ่องกงศุลกากรสำรวจผลิตภัณฑ์ทางอากาศที่แสดงเป็น เครื่องแต่งหน้า จากเมืองไทยมาถึงประเทศฮ่องกง ข้าราชการศุลกากรเจอผงขาวอัดแท่ง น้ำหนักราว 1.5 โล ซุกซ่อนข้างในเป้าฝึกซ้อมเตะมวย 4 อัน คดีอยู่ระหว่างการสืบสวนดังนี้ ภายใต้ข้อบังคับกล่าวถึงยาอันตรายของประเทศฮ่องกง กิจการค้ายาอันตรายนับว่าเป็นความผิดพลาดรุนแรง ถ้าหากว่าถูกวินิจฉัยมีความผิด โทษสูงสุดเป็นปรับ 5 ล้านดอลลาร์ประเทศฮ่องกง (ราว 22 ล้านบาท) แล้วก็ติดคุกทั้งชีวิตข่าวสารที่เกี่ยวโยง: ประเทศฮ่องกง ยึดผงขาว 30 โล ส่งมาจากเมืองไทย ซุกในกระป๋องบิสกิต 80 ใบ ประเทศฮ่องกงยึดได้อีก ผงขาว มาจากไทย 21 ล้านบาท คราวนี้หลบซ่อนใฮ่องกงน เป้าฝึกซ้อมเตะมวย ประเทศฮ่องกง ยึดไอซ์เหลว 7.8 กิโลกรัม ส่งมาจากไทย ในขวดยาสระผม ราคา 20 ล้านบาท แป้งอีกแล้ว! ประเทศฮ่องกงยึด ผงขาว ซุกกระป๋องผลไม้จาก ไทย ราคา 125 ล้านบาท

ฮ่องกง​ ยึดได้อีกแล้ว “เฮโรอีน” ส่งจากไทย ซุกในเป้าซ้อมเตะมวย

ประเทศฮ่องกง ยึดได้อีกแล้ว ผงขาว ส่งจากไทย ซุกในเป้าฝึกเตะมวยวันที่ 31 เดือนมกราคม ศุลกากร ประเทศฮ่องกง เผยแพร่ข่าวสารการยึดผงขาว น้ำหนักราว 1.5 กิโล ที่สนามบินนานาประเทศประเทศฮ่องกง ตอนวันที่ 22 เดือนมกราคมศุลกากรประเทศฮ่องกงศุลกากรวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางอากาศที่แสดงเป็น เครื่องแต่งหน้า จากเมืองไทยมาถึงประเทศฮ่องกง ข้าราชการศุลกากรเจอผงขาวอัดแท่ง น้ำหนัเฮโรอีนกราว 1.5 กก. ซุกซ่อนด้านในเป้าฝึกเตะมวย 4 อัน คดีอยู่ระหว่างการไต่สวนดังนี้ ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับยาอันตรายของประเทศฮ่องกง การค้าขายยาอันตรายนับว่าเป็นความผิดพลาดรุนแรง ซึ่งถ้าหากว่าถูกวินิจฉัยมีความผิด โทษสูงสุดเป็นปรับ 5 ล้านดอลลาร์ประเทศฮ่องกง (ราว 22 ล้านบาท) รวมทั้งติดคุกชั่วชีวิตข่าวสารที่เกี่ยวพัน: ประเทศฮ่องกง ยึดผงขาว 30 กก. ส่งมาจากเมืองไทย ซุกในกระป๋องบิสกิต 80 ใบ ประเทศฮ่องกงยึดได้อีก ผงขาว มาจากไทย 21 ล้านบาท คราวนี้แอบซ่อนใน เป้าฝึกเตะมวย ประเทศฮ่องกง ยึดไอซ์เหลว 7.8 กิโลกรัม ส่งมาจากไทย ในขวดยาสระผม ราคา 20 ล้านบาท แป้งอีกแล้ว! ประเทศฮ่องกงยึด ผงขาว ซุกกระป๋องผลไม้จาก ไทย ราคา 125 ล้านบาท

ฮ่องกง​ ยึดได้อีกแล้ว “เฮโรอีน” ส่งจากไทย ซุกในเป้าซ้อมเตะมวย

ประเทศฮ่องกง ยึดได้อีกแล้ว ผงขาว ส่งจากไทย ซุกในเป้าฝึกซ้อมเตะมวยวันที่ 31 เดือนมกราคม ศุลกากร ประเทศฮ่องกง เผยแพร่ข่าวสารการยึไทยดผงขาว น้ำหนักราว 1.5 โล ที่สนามบินนานาประเทศประเทศฮ่องกง ตอนวันที่ 22 มกราคมศุลกากรประเทศฮ่องกงศุลกากรตรวจตราผลิตภัณฑ์ทางอากาศที่แสดงเป็น เครื่องแต่งหน้า จากเมืองไทยมาถึงประเทศฮ่องกง ข้าราชการศุลกากรเจอผงขาวอัดแท่ง น้ำหนักราว 1.5 โล ซุกซ่อนด้านในเป้าฝึกซ้อมเตะมวย 4 อัน คดีอยู่ระหว่างการไต่สวนดังนี้ ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับยาอันตรายของประเทศฮ่องกง กิจการค้ายาอันตรายนับว่าเป็นข้อผิดพลาดรุนแรง ซึ่งถ้าหากว่าถูกวินิจฉัยมีความผิด โทษสูงสุดเป็นปรับ 5 ล้านดอลลาร์ประเทศฮ่องกง (ราว 22 ล้านบาท) และก็ติดคุกตลอดชีพข่าวสารที่เกี่ยวเนื่อง: ประเทศฮ่องกง ยึดผงขาว 30 โล ส่งมาจากเมืองไทย ซุกในกระป๋องบิสกิต 80 ใบ ประเทศฮ่องกงยึดได้อีก ผงขาว มาจากไทย 21 ล้านบาท คราวนี้หลบซ่อนใน เป้าฝึกซ้อมเตะมวย ประเทศฮ่องกง ยึดไอซ์เหลว 7.8 กิโลกรัม ส่งมาจากไทย ในขวดยาสระผม ราคา 20 ล้านบาท แป้งอีกแล้ว! ประเทศฮ่องกงยึด ผงขาว ซุกกระป๋องผลไม้จาก ไทย ราคา 125 ล้านบาท